zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

Spolky a asociace

ZA KRÁSNOU OLOMOUC

Zapsaný spolek Za krásnou Olomouc založili v roce 2007 tři olomoučtí historikové umění – Marcela Marková, Martin Horáček a Ondřej Jakubec, za podpory dalších zainteresovaných  z řad odborné i laické veřejnosti. Pohnutkou jim byla nespokojenost s mnoha dosavadními městskými zásahy a snaha ovlivnit vývoj těch budoucích pro příjemné, kulturní a genia loci respektující prostředí Olomouce.

Pořádáme přednášky, promítáme filmy, organizujeme vycházky, výstavy a pravidelně udílíme Cenu za kvalitní počin v oblasti architektury a urbanismu na Olomoucku. Vytváříme prostor pro otevřenou, věcnou a odbornou diskusi. Chráníme krajinu a životní prostředí, aktivně se účastníme správních řízení, informujeme veřejnost,  popularizujeme kulturní, historické a umělecké hodnoty Olomoucka a usilujeme o nápravu škod, které utrpěly vývojem po druhé světové válce.

x 

 

 

 

Za krásnou Olomouc, zapsaný spolek, Kosinova 874/7, 779 00 Olomouc, IČO 22689931                       krasnaolomouc@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                      Raiffeisenbank, č. ú.:  3324717001/5500                                                        

www.krasnaolomouc.cz/ 
https://cs-cz.facebook.com/pages/Za-kr%C3%A1snou-Olomouc/212560515506020

 

OBČANÉ PROTI ŠANTOVKA TOWER

Iniciativa Občané proti Šantovka Tower vznikla v říjnu 2013 s cílem nedopustit poškození historického dědictví Olomouce, zvláště jejího cenného panoramatu a zabránit stavbě výškové budovy Šantovka Tower v ochranném pásmu městské památkové rezervace.

Zakládajícími členy jsou architekti Petr Daněk, Pavel Grasse, David Helcel, Martin Lubič a Tomáš Pejpek, historikové umění a architektury Michaela Johnová Čapková, Martina Mertová, Martina Potůčková a prof. Rostislav Švácha, rusista Alexandr Jeništa, advokátka Dominika Kovaříková a ekolog Michal Krejčí.

 
Škála našich aktivit je široká - od informování veřejnosti přes komunikaci s médii až po vystupování na zastupitelstvu a jednání s představiteli města.

x

 

https://www.facebook.com/obcaneprotisantovkatower/

 

ASOCIACE PRO OCHRANU A ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ČR

Hlavním úkolem ASORKD je ochrana přírody, krajiny, životního prostředí a hmotného i nehmotného kulturního dědictví v naší zemi. Mnoho sdružení se v regionech setkává s arogancí a neochotou místních úřadů. Občanským iniciativám chybí právní a jiné odborné poradenství.

x


Asociace dosáhla za více než sedm let své existence řady cenných ůspěchů. Z těch nejznámějších – zastavení necitlivé rekonstrukce Karlova mostu, záchrana lázní Kyselka a železničního nádraží v Ústí nad Orlicí nebo trvající boj o Kozákův dům na Václavském náměstí.

Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, zapsaný spolek, Karolíny Světlé 1019/5,

110 00 Praha 1, IČO 04 708 911

http://www.asorkd.cz/