zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
Primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a senátor za Olomoucký kraj ... více
Ing. Pavel Brtník
obyvatel Šantovy ulice ... více
Ing. arch. Adam Gebrian, M. Arch.
kritik a propagátor architektury ... více
Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský ... více
Doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
historik architektury ... více
Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství a poslanec Parlamentu ČR ... více
Doc. Mgr. Miroslav Krobot
divadelní a filmový režisér ... více
Prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc ... více
Prof. Ing. Arch. Miroslav Masák, dr. h. c.
architekt a vysokoškolský profesor ... více
PhDr. Matěj Stropnický
zastupitel hlavního města Prahy a předseda Strany zelených ... více
Marta Ševčíková
Olomoučanka ... více
Prof. PhDr. Pavel Zatloukal
historik umění ... více
Další osobnosti podporující iniciativu za zachování historického panoramatu Olomouce naleznete zde ... více
ZA KRÁSNOU OLOMOUC Zapsaný spolek Za krásnou Olomouc založili v roce 2007 tři olomoučtí historikové umění – Marcela Marková, Martin Horáček a Ondřej Jakubec, za podpory dalších zainteresovaných  z řad odborné i laické veřejnosti. Pohnutkou jim byla nespokojenost s mnoha dosavadními městskými zásahy a snaha ovlivnit vývoj těch budoucích pro příjemné, kulturní a genia loci respektující prostředí Olomouce. Pořádáme přednášky, promítáme filmy, organizujeme vycházky, výstavy a pravidelně udílíme Cenu za kvalitní počin v oblasti architektury a urbanismu na Olomoucku. Vytváříme prostor pro otevřenou, věcnou a odbornou diskusi. Chráníme krajinu a životní prostředí, aktivně se účastníme správních řízení, informujeme veřejnost,  popularizujeme kulturní, historické a umělecké hodnoty Olomoucka a usilujeme o nápravu škod, které utrpěly vývojem po druhé světové válce.         Za krásnou Olomouc, zapsaný spolek, Kosinova 874/7, 779 00 Olomouc, IČO 22689931                       krasnaolomouc@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                      Raiffeisenbank, č. ú.:  3324717001/5500                                                         www.krasnaolomouc.cz/  https://cs-cz.facebook.com/pages/Za-kr%C3%A1snou-Olomouc/212560515506020   OBČANÉ PROTI ŠANTOVKA TOWER Iniciativa Občané proti Šantovka Tower vznikla v říjnu 2013 s cílem nedopustit poškození historického dědictví Olomouce, zvláště jejího cenného panoramatu a zabránit stavbě výškové budovy Šantovka Tower v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Zakládajícími členy jsou architekti Petr Daněk, Pavel Grasse, David Helcel, Martin Lubič a Tomáš Pejpek, historikové umění a architektury Michaela Johnová Čapková, Martina Mertová, Martina Potůčková a prof. Rostislav Švácha, rusista Alexandr Jeništa, advokátka Dominika Kovaříková a ekolog Michal Krejčí.  Škála našich aktivit je široká - od informování veřejnosti přes komunikaci s médii až po vystupování na zastupitelstvu a jednání s představiteli města.   https://www.facebook.com/obcaneprotisantovkatower/   ASOCIACE PRO OCHRANU A ROZVOJ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ČR Hlavním úkolem ASORKD je ochrana přírody, krajiny, životního prostředí a hmotného i nehmotného kulturního dědictví v naší zemi. Mnoho sdružení se v regionech setkává s arogancí a neochotou místních úřadů. Občanským iniciativám chybí právní a jiné odborné poradenství. Asociace dosáhla za více než sedm let své existence řady cenných ůspěchů. Z těch nejznámějších – zastavení necitlivé rekonstrukce Karlova mostu, záchrana lázní Kyselka a železničního nádraží v Ústí nad Orlicí nebo trvající boj o Kozákův dům na Václavském náměstí. Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, zapsaný spolek, Karolíny Světlé 1019/5, 110 00 Praha 1, IČO 04 708 911 http://www.asorkd.cz/ ... více