zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
Primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc a senátor za Olomoucký kraj ... více
Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský ... více
Ing. Pavel Brtník
obyvatel Šantovy ulice ... více
Ing. arch. Adam Gebrian, M. Arch.
kritik a propagátor architektury ... více
Doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.
historik architektury ... více
Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství a poslanec Parlamentu ČR ... více
Doc. Mgr. Miroslav Krobot
divadelní a filmový režisér ... více
Prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.
Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc ... více
Prof. Ing. Arch. Miroslav Masák, dr. h. c.
architekt a vysokoškolský profesor ... více
PhDr. Matěj Stropnický
zastupitel hlavního města Prahy a předseda Strany zelených ... více
Marta Ševčíková
Olomoučanka ... více
Prof. PhDr. Pavel Zatloukal
historik umění ... více
Další osobnosti podporující iniciativu za zachování historického panoramatu Olomouce naleznete zde ... více