zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

Podpoříte nás ?

Přátelé, vaše laskavé finanční dary použijeme v první řadě pro platby za advokátní porady a na symbolické odměny našim odborným spolupracovníkům, budeme z nich rovněž hradit materiál a další nezbytné, zvláště propagační a kopírovací, služby.

Za vaši podporu velice děkujeme.

  • transparentní účet spolku Za krásnou Olomouc: 
    Raiffeisenbank  3324717001/5500
    variabilní symbol 111