zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

Doc. Mgr. Miroslav Krobot

divadelní a filmový režisér

 

x

Během natáčení filmu Kvarteto, který se celý odehrává v Olomouci, jsem si uvědomil, jak zásadně vychází duch města z jeho přirozeného historického vývoje. Jsem přesvědčen, že současné úvahy o architektonické podobě Olomouce by měly tuto skutečnost respektovat a rozvíjet ji. Dobrá architektura by měla z daného prostředí vycházet, rozvíjet je a zušlechťovat a ne je přebíjet."