zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

srpen / září 2016

- Rada města Olomouce v čele s primátorem Antonínem Staňkem /ČSSD/ neustále oddaluje vydání dočasné stavební uzávěry v lokalitě Šantovka – důvodem mají být trvající obavy z vymáhání zmařené investice investorem - Nejvyšší správní soud však toto očekávání investora jednoznačně odmítl

 

- reorganizovaný krajský úřad prozatím odkládá zahájení přezkumu třetího kladného stanoviska magistrátní památkové péče – jako důvod uvádí zpochybnění existence ochranného pásma městské památkové rezervace investorem

- návrh změny územního plánu pro obnovení výškové regulace v lokalitě Šantovka momentálně čeká na dotčené orgány, především Ministerstvo kultury – po vypořádání jejich připomínek bude následovat náročné veřejné projednání

– odbor strategického rozvoje krajského úřadu vyhovuje odvolání investora proti zamítnutí výjimky z odstupových vzdáleností od sousedních staveb a vrací věc stavebnímu odboru magistrátu k novému projednání