zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

Nový senátor proti ŠTW

Naši petici právě podpořil čerstvě zvolený olomoucký senátor MUDr. Lumír Kantor, Ph. D., primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. O hlubokém vztahu k Olomouci a jejímu panoramatu a poznatcích ze svých zahraničních cest vypráví zde.