zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

18.říjen 2016

aktuálně k štw - kauza běží po čtyřech liniích:
° stavební uzávěra: rada města čeká na metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj, termín nelze určit
° změna územního plánu: Ministerstvo kultury dodalo dostatečně zdůvodněné stanovisko, v listopadu proběhne veřejné projednání a začátkem příštího roku by mělo rozhodnout zastupitelstvo
° souhlasné stanovisko magistrátních památkářů: krajský úřad po pokynu Ministerstva kultury zahájil přezkum, zdali bylo vydáno v souladu se zákonem, termín do měsíce
° odstupové vzdáleností: krajský úřad vyhověl odvolání investora proti zamítnutí výjimky a vrátil věc zpět olomouckému stavebnímu úřadu