zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

historik umění

Vedoucí Katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc