zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

Prof. PhDr. Pavel Zatloukal

historik umění

historik umění

 Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě