zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

Prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc

Katedra politologie a evropských studií