zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

PhDr. Matěj Stropnický

zastupitel hlavního města Prahy a předseda Strany zelených

x

 

"Nemám rád parazitní stavby. Jaké to jsou? Ty, které berou městu jeho charakter, aniž mu cokoli dávají. Svou výškou, objemem a nudnou, jen na zisk orientovanou architekturou ničí vnímání celku města, samy jsou ale tak vysoké právě proto, že na tento celek výhled mít chtějí. Právě takovou stavbou má být i Šantovka Tower. Stálo mi za cestu už před pár lety přijet z Prahy podpořit veřejně na náměstí úsilí těch, kteří si v Olomouci nechtějí nechat charakteristickou tvář svého města vzít, protože by tím přišli o tvář svého domova. Jsem rád, že ve svém úsilí trvají a rád podporuji i petici, která tuto pyšnou stavbu konečně zkrotí. Při mnoha debatách s investory jsem je vždycky za uplynulé dva roky na závěr našeho setkání, kdy žádali o podporu nějaké výstavby, požádal naopak já, aby si položili jednoduchou otázku: Co tato stavba přinese ne mně osobně, investorovi, ale městu a lidem, kteří v něm žijí. Až si na tuto otázku budou umět investoři odpovědět ve shodě s obyvateli města, nebude proti stavbám důvod sepisovat petice."