zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

Ing. Marian Jurečka

ministr zemědělství a poslanec Parlamentu ČR

x

"Nepodporuji výstavbu výškové budovy Šantovka Tower v blízkosti městské památkové rezervace. Nemám zájem na ničení olomouckého panoramatu a ani nechci podporovat odsun lidí z centra. Ochrana historické podoby města Olomouce znamená rozhodně víc než zájem jednoho investora této stavby."